Identitat

Germanes de Nostra Senyora de la Consolació

 

La nostra identitat

 

En la història de l’Església trobem nombrosos sants i fundadors que han sentit l’impuls de l’Esperit a recórrer un camí nou en la vivència de l’Evangeli. Tots tenen en comú la mateixa experiència: donar vida a una cosa nova. En la vida de Mª Rosa Molas també trobem aquesta intuïció a realitzar una cosa nova: “Feliç intuïció la d’haver sorgit precisament una Congregació per a això: per a mostrar com es fa la consolació, per a donar l’experiència d’un Crist que és el Consolador”

Germanes
de Ntra. Sra. de la
Consolació

CONSOLAR, UN CARISMA

Germanes de Ntra. Sra. de la Consolació, que la fi per al qual Déu ens ha cridat és per a estimar i fer conèixer a Jesucrist, com a deu i model de tota caritat i consol…

MISSIÓ

Les Germanes de Ntra. Sra. de la Consolació, fundades per Santa María Rosa Molas, som cridades i enviades a ser instruments de la misericòrdia i la consolació de Déu entre els quals pateixen qualsevol necessitat, anunciant a Jesucrist i estenent el Regne.

VISIÓ

Valorem com un do de l’Esperit la Missió Compartida. Ens mouen les mateixes inquietuds i dirigim els nostres esforços en la mateixa direcció. Laics i germanes compartim carisma, treball, vida, oració i un itinerari de formació humana, cristiana, carismàtica i professional. En aquest camí, en el qual ens enriquim mútuament amb l’específic de cada vocació, les germanes som signe d’una vida consagrada a Déu i al seu Regne.

¿Necesitas ayuda?